فساد در پردیس | خبر معتبر
تشکیل پرونده قضایی برای شوراهای شهر و شهرداران پردیس ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

تشکیل پرونده قضایی برای شوراهای شهر و شهرداران پردیس

تشکیل پرونده قضایی برای تمام اعضای شوراهای شهر و شهرداران پردیس،‌ رصد باندهای مافیایی افزایش قیمت مسکن مهر، سرنوشت برج‌های معروف ۱۴طبقه در بومهن، برخورد قضایی با ادارات و آلوده کنندگان محیط زیست تشکیل تعزیرات، دامپزشکی و کشتارگاه مستقل و احداث زندان مهم‌ترین عناوین گفت‌و‌گوی تفصیلی با دادستان شهرستان پردیس بود.