فعالیت بانک ها | خبر معتبر
شعب بانکی در مناطق قرمز حداکثر با نیمی از کارکنان فعالیت کنند ۲۸ آبان ۱۳۹۹
در جلسه شورای پول و اعتبار عنوان شد،

شعب بانکی در مناطق قرمز حداکثر با نیمی از کارکنان فعالیت کنند

شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی و تداوم خدمت‌رسانی به عموم مردم مقرر کرد، شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند.