فناوری های سلول بنیادی | خبر معتبر
پژوهشگاه رویان جز ۱۰ مرکز پزشکی تولید مثل و ناباروری در جهان ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
از ثمرات انقلاب:

پژوهشگاه رویان جز ۱۰ مرکز پزشکی تولید مثل و ناباروری در جهان

رئیس پژوهشگاه رویان گفت: عمر فناوری‌های سلول بنیادی، پزشکی تولید مثل، ناباروری و مباحث بیوتکنولوژی همزمان با انقلاب بوده و خوشحالیم که در این زمینه همپای دنیا حرکت کردیم.