فوت ۱۰۰ کودک مبتلا به SMA | خبر معتبر
فوت ۱۰۰ کودک مبتلا به SMA در سه سال گذشته/ مشکل نبود دارو ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
اعتراض در مقابل ساختمان وزارت بهداشت:

فوت ۱۰۰ کودک مبتلا به SMA در سه سال گذشته/ مشکل نبود دارو

تعدادی از خانواده های بیماران SMA، با حضور در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، خواستار توجه وزیر به مشکلات دارویی این بیماران شدند.