فوق تخصص ایمونولوژی بالینی | خبر معتبر
هوای آلوده و نامناسب بر اساس چه شاخص‌هایی تعیین می‌شود؟ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

هوای آلوده و نامناسب بر اساس چه شاخص‌هایی تعیین می‌شود؟

فوق تخصص ایمونولوژی بالینی گفت: مهمترین ماده‌ای که اکنون باعث آلودگی جهان می‌شود، استفاده از سوخت‌های فسیلی است که شاخص‌ها آلودگی را بالا می‌برد.