فوق تخصص مغز و اعصاب | خبر معتبر
دسته‌ای از داروهای ام اس، امروز در درمان کرونا هم استفاده می‌شود. ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
نایب رییس انجمن ام اس خبر داد:

دسته‌ای از داروهای ام اس، امروز در درمان کرونا هم استفاده می‌شود.

نایب ‌رئیس انجمن ام اس با اشاره به اینکه دسته‌ای از داروهای ام اس در درمان کرونا هم استفاده می‌شود گفت: بیماران ام اس در صورت ابتلا به کرونا داروهای خود را قطع نکنند.