فوی های کرونایی | خبر معتبر
فوتی‌های کرونایی استان تهران تا ۳ هفته آینده کاهش نخواهد داشت ۱۳ آبان ۱۳۹۹
زالی:

فوتی‌های کرونایی استان تهران تا ۳ هفته آینده کاهش نخواهد داشت

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به اینکه ترافیک تهران تغییر قابل توجهی نکرده است، گفت: فوتی‌های کرونایی استان تهران تا ۳ هفته آینده کاهش نخواهد داشت.