فیزیک پزشکی | خبر معتبر
ظرفیت آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۹۹ تعیین شد ۲۹ دی ۱۳۹۹
مرکز سنجش آموزش پزشکی؛

ظرفیت آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۹۹ تعیین شد

مرحله تکمیل ظرفیت و انتخاب رشته در آزمون دکتری تخصصی گروه پزشکی سال ۹۹ از امروز ۲۹ دی ماه کلید خورد.