قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی | خبر معتبر
مأموریت شورای هماهنگی خدمت صادقانه به مردم است ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی:

مأموریت شورای هماهنگی خدمت صادقانه به مردم است

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: مردمی که در ۲۳ تیر ۷۸ جواب دندان شکن دادند ، امروز اجازه توطئه نخواهند داد.