قائم مقام وزیر راه و شهرسازی | خبر معتبر
۱۳۴۰۰ واحد به مالکان مسکن مهر پردیس واگذار می‌شود ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
مدیرعامل شهرجدید پردیس؛

۱۳۴۰۰ واحد به مالکان مسکن مهر پردیس واگذار می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: تا ۷ روز آینده ۱۳ هزار و ۴۰۰ واحد در فازهای ۸،۱۱،۹ مسکن مهر پردیس به مالکان تحویل داده‌می‌شود.