قاتل ۱۷ ساله | خبر معتبر
قتل پدر با اسید توسط دختر ۱۷ ساله ۲۲ آبان ۱۳۹۹
در ورامین رخ داد؛

قتل پدر با اسید توسط دختر ۱۷ ساله

مرد میانسال ورامینی با اسید به دست دختر 17 ساله خود به قتل رسید.