قارچ خوراکی | خبر معتبر
رتبه اول تهران در تولید قارچ خوراکی کشور/۴۲هزار تُن قارچ تولید شد ۳۱ تیر ۱۳۹۹
رییس جهاد کشاورزی استان تهران:

رتبه اول تهران در تولید قارچ خوراکی کشور/۴۲هزار تُن قارچ تولید شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه استان تهران رتبه نخست تولید قارچ کشور را دارد گفت: امسال ۴۲ هزار تن قارچ در استان تهران تولید شده است.