قاسم جان بابایی | خبر معتبر
واکسیناسون کادر درمان و افراد بالای ۶۰ سال ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
به زودی؛

واکسیناسون کادر درمان و افراد بالای ۶۰ سال

معاون درمان وزارت بهداشت از ادامه روند اولویت بندی واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ خبر داد.