قانون اساسی | خبر معتبر
شرایط عضویت در شورای حل اختلاف اعلام شد ۲۹ دی ۱۳۹۹
مجلس شورای اسلامی؛

شرایط عضویت در شورای حل اختلاف اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف شهر و روستا را مطرح کردند.