قانون اقدام لغو تحریم ها | خبر معتبر
رییس مجلس در ابلاغ قانون اقدام لغو تحریم ها عجله کرد ۲۰ آذر ۱۳۹۹
سخنگوی دولت:

رییس مجلس در ابلاغ قانون اقدام لغو تحریم ها عجله کرد

سخنگوی دولت گفت: امروز در حاشیه جلسه دولت، بحث ابلاغ فوری مصوبه اخیر مجلس درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مطرح شد.