قانون چک | خبر معتبر
افراد دارای چک برگشتی قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نیستند ۲۷ دی ۱۳۹۹
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی:

افراد دارای چک برگشتی قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نیستند

یک مقام مسئول در بانک مرکزی : با اجرایی شدن قانون جدید چک و پس از الزامی شدن ثبت چک در سامانه صیاد، دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه صیاد، چک جدید ثبت کنند.

از فروردین ۱۴۰۰ قانون جدید چک کامل اجرا خواهد شد ۲۲ دی ۱۳۹۹
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:

از فروردین ۱۴۰۰ قانون جدید چک کامل اجرا خواهد شد

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران: از فروردین 1400 همه قانون جدید چک عملیاتی خواهد شد.