قتل پدر زن | خبر معتبر
راز جسد داماد در زیر زمین خانه پدر زن پس از ۹ سال فاش شد ۱۳ آبان ۱۳۹۹
در شهر قدس،

راز جسد داماد در زیر زمین خانه پدر زن پس از ۹ سال فاش شد

فرمانده انتظامی شهرستان قدس از فاش شدن راز جسد داماد جوان پس از 9 سال در زیر زمین خانه پدر زن خبر داد.