قتل کارمند دیوان عدالت اداری | خبر معتبر
قتل یک کارمند دیوان عدالت اداری در ورامین ۲۲ آبان ۱۳۹۹
توضیحات دادستان در خصوص،

قتل یک کارمند دیوان عدالت اداری در ورامین

دادستان عمومی و انقلاب ورامین در خصوص قتل یک کارمند دیوان عدالت اداری توضیحاتی ارائه داد.