قدمت ری | خبر معتبر
استقلال مدیریتی شهرری در صورت موافقت نمایندگان مجلس یازدهم ۶ ماهه اجرایی می‌شود ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

استقلال مدیریتی شهرری در صورت موافقت نمایندگان مجلس یازدهم ۶ ماهه اجرایی می‌شود

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: اگر نمایندگان تهران استقلال مدیریتی شهرستان ری را مجدانه پیگیری کنند در دوره شش ماهه به نتیجه خواهد رسید.