قرارداد ایران | خبر معتبر
چگونه توافق ایران و چین منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد ۰۹ شهریور ۱۳۹۹
به نقل از تریبون پاکستان،

چگونه توافق ایران و چین منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد

توافق همکاری چین و ایران در مراحل نهایی قرار دارد و اجرای این توافق می‌تواند مناسبات منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.