قرارداد | خبر معتبر
لزوم ورود دستگاه قضا به تمام قراردادهای خارجی در فوتبال ۰۴ تیر ۱۳۹۹

لزوم ورود دستگاه قضا به تمام قراردادهای خارجی در فوتبال

با اظهارات دادستان کل کشور پیرامون پرونده مارک ویلموتس، به نظر می‌رسد دستگاه قضا باید با به شیوه عقد قرارداد مربیان دیگر خارجی در فوتبال ایران ورود کنند.