قرارگاه بهداشتی و درمانی | خبر معتبر
فرمان فرمانده کل قوا به رئیس ستاد کل در زمینه مقابله با کرونا:قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود ۲۲ اسفند ۱۳۹۸

فرمان فرمانده کل قوا به رئیس ستاد کل در زمینه مقابله با کرونا:قرارگاه بهداشتی و درمانی برای سازماندهی خدمات به مردم تشکیل شود

حضرت آیت الله خامنه‌ای با صدور فرمانی به سرلشکر باقری با تقدیر از خدمات نیروهای مسلّح به مردم، بر لزوم سازماندهی این خدمات در قالب یک «قرارگاه بهداشتی و درمانی » تاکید کردند. به گزارش خبر معتبر- حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا با صدور فرمانی به سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل […]