قرارگاه های جهادی ورامین | خبر معتبر
کمبود پزشک در بخش کرونایی نداریم/ قرارگاه های جهادی همکاری خوبی داشتند ۳۰ فروردین ۱۳۹۹
رئیس بیمارستان 15 خرداد ورامین:

کمبود پزشک در بخش کرونایی نداریم/ قرارگاه های جهادی همکاری خوبی داشتند

رییس بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین از عدم کمبود پزشک در بخش کرونایی این بیمارستان خبر داد.