قرعه کشی | خبر معتبر
وجود رانتی بزرگ از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
دلیل گرانی خودروهای بی کیفیت؛

وجود رانتی بزرگ از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: رانتی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودرو در کشور وجود دارد .