قرمزته | خبر معتبر
۷ میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز شد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
ز سوی کارگزار سرخپوشان؛

۷ میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز شد

قسط اول قرارداد کارگزاری رسمی برند باشگاه پرسپولیس به حساب سرخپوشان واریز شد.