قرنطینه بیماران کرونایی | خبر معتبر
قرنطینه بیماران را جدی بگیرید/تغییر رفتار ویروس نگران کننده است ۱۸ آبان ۱۳۹۹
وزیر بهداشت:

قرنطینه بیماران را جدی بگیرید/تغییر رفتار ویروس نگران کننده است

وزیر بهداشت، از روسای دانشگاه های علوم پزشکی و بیولوژیست ها درخواست کرد هر گونه تغییر رفتار ویروس کرونا را دنبال کنند.