قرچک.مدیرکل امور فرهنگی. احمدبیگی.کارگر.ملاآقایی.فرهنگ کار | خبر معتبر
فرهنگ کار و کارگری جایی در رسانه و کتب درسی ندارد ۱۷ تیر ۱۳۹۹
مدیر کل امور فرهنگی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی؛

فرهنگ کار و کارگری جایی در رسانه و کتب درسی ندارد

مدیرکل امور فرهنگی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرهنگ کار و کارگران زحمتکش ما جایی در رسانه‌ها، فضای مجازی و کتب درسی ندارد.