قطع برق | خبر معتبر
نوسانات بازار سیمان ارام گرفت ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
حسن اله یاری خبر داد؛

نوسانات بازار سیمان ارام گرفت

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت قطع برق، قطع گاز و افزایش کرایه های حمل در هفته های اخیر راعلت افزایش قیمت سیمان دانست.