قمه کشی | خبر معتبر
شرور اینستاگرامی دستگیر شد+ جزئیات ۱۲ تیر ۱۳۹۹
بعد از چند روز شرارت در فضای مجازی،

شرور اینستاگرامی دستگیر شد+ جزئیات

پلیس امنیت عمومی پایتخت از دستگیری شروری خبر داد که با بارگذاری صفحات شرارت و تبلیغات غیرمجاز کسب درآمد می کرد.