قهوه خانه های ورامین | خبر معتبر
۱۲ قهوه‌خانه متخلف در ورامین بسته شد ۰۱ آبان ۱۳۹۹
رئیس اتاق اصناف:

۱۲ قهوه‌خانه متخلف در ورامین بسته شد

۱۲ واحد قهوه‌خانه متخلف که نسبت به عرضه قلیان اقدام می‌کردند، بسته شد.