قیام ۱۵ خرداد | خبر معتبر
جانباز قیام ۱۵ خرداد ورامین دعوت حق را لبیک گفت ۱۵ تیر ۱۳۹۹

جانباز قیام ۱۵ خرداد ورامین دعوت حق را لبیک گفت

محمد علی عرب یکی از افتخارات و چهره‌های ویژه بازمانده قیام ۱۵ خرداد ۴۲ بود که در سن ۹۴ سالگی دارفانی را وداع گفت.