قیمت مصالح ساختمانی | خبر معتبر
اگر دقت نکنیم سال آینده با تورمی بیش از امروز روبه رو خواهیم شد ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
نماینده مردم شیراز در مجلس:

اگر دقت نکنیم سال آینده با تورمی بیش از امروز روبه رو خواهیم شد

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم ثبات بازار گفت: مردم هر روز با افزایش قیمت ها مواجه هستند.