قیمت پایین | خبر معتبر
سبد ۲۰کیلویی گوجه ۴ هزار تومان! ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
ناتوانی دولت در مدیریت بازار؛

سبد ۲۰کیلویی گوجه ۴ هزار تومان!

هر سبد ۲۰ کیلویی گوجه در حالی این روزها ۴ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که دولت ناتوانی در مدیریت بازار را گردن نمی‌گیرد و کشاورز را مقصر می‌داند.