قیمت کالا | خبر معتبر
قیمت کدام کالاها بیشتر افزایش یافت؟ ۱۹ مهر ۱۳۹۹
دلیل اصلی افزایش تورم،

قیمت کدام کالاها بیشتر افزایش یافت؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: از مهم ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست.