معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران | خبر معتبر
آیین رونمایی از ترجمه ۲۰ زبانه نامه سردار دلها به دخترش ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
صبح امروز برگزار شد؛

آیین رونمایی از ترجمه ۲۰ زبانه نامه سردار دلها به دخترش

آئین رونمایی از ترجمه ۲۰ زبانه نامه سردار سلیمانی به دخترش فاطمه برگزار شد.