معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت | خبر معتبر
کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دانشجویان بالینی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرد؛

کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دانشجویان بالینی ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت از افزایش ۵۰ درصدی کمک هزینه تحصیلی کارورزان و دانشجویان بالینی در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

پرداخت وام خرید تجهیزات الکترونیکی به دانشجویان علوم پزشکی ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد؛

پرداخت وام خرید تجهیزات الکترونیکی به دانشجویان علوم پزشکی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از تخصیص وام خرید تجهیزات الکترونیکی به دانشجویان علوم پزشکی تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد.