معتاد زن | خبر معتبر
وجود ۸۰۰ تا هزار معتاد متجاهر زن در پایتخت ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

وجود ۸۰۰ تا هزار معتاد متجاهر زن در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: بین ۸۰۰ تا هزار معتاد متجاهر زن در پایتخت داریم که متاسفانه ظرفیت نگهداری از آنها را نداریم.