معدن و تجارت استان ایلام | خبر معتبر
اتخاذ تمهیدات لازم جهت تنظیم بازار نوروز ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
به دستور وزیر صمت:

اتخاذ تمهیدات لازم جهت تنظیم بازار نوروز

وزیر صمت بر ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم و پیگیری دقیق موارد مرتبط با تنظیم بازار و فعال سازی ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان ایلام و شهرستان مهران تاکید کرد.