معصومه ابتکار | خبر معتبر
در بخش آموزش عالی بیش از ۶٠ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها زنان هستند ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

در بخش آموزش عالی بیش از ۶٠ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها زنان هستند

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار کرد: یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید توجه به عدالت جنسیتی است.