معلمین | خبر معتبر
قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
کدخدایی خبر داد؛

قانون استخدامی معلمان حق التدریس در شورای نگهبان تایید شد

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در این شورا خبر داد.