معلم | خبر معتبر
تمدید بسته‌های اینترنتی آموزش مجازی ویژه معلمان ۱۴ اسفند ۱۳۹۹
خبر خوب وزیر ارتباطات؛

تمدید بسته‌های اینترنتی آموزش مجازی ویژه معلمان

بسته های اینترنتی ویژه معلم ها تمدید خواهد شد.

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد جهت دسترسی رایگان دانش‌آموزان و معلمان به کتاب‌های درسی و منابع آموزشی دیجیتال رونمایی شد.