معیشت مردم | خبر معتبر
جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ نظامی بدتر است ۰۵ مهر ۱۳۹۹
دادستان کل‌کشور:

جنگ اقتصادی به مراتب از جنگ نظامی بدتر است

دادستان کل‌کشور گفت: جنگ اقتصادی و فرهنگی تحمیل شده به مراتب از جنگ نظامی بدتر است.

یکی از دغدغه های رئیس جمهور معیشت مردم است ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
رئیس دفتر رئیس جمهور:

یکی از دغدغه های رئیس جمهور معیشت مردم است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت:یکی از دغدغه های رئیس جمهور معیشت مردم است.