مفاخر ادب و فرهنگ ایران زمین | خبر معتبر
گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی از وظایف مهم ماست ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
وزیر علوم:

گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی از وظایف مهم ماست

وزیر علوم از اعزام ۲۰ استاد و مدرس برای حدود ۳۰ کرسی زبان و ادبیات فارسی در جهان خبر داد.