مفت خری | خبر معتبر
مفت‌خری سهام عدالت مردم این روزها… ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مفت‌خری سهام عدالت مردم این روزها…

در حالی که اکثر کارشناسان و مسئولان بورس تاکید دارند سهام عدالت ارزنده است و نباید در فروش آن عجله کرد، برخی مردم که برای فروش 30 درصد سهام عدالت خود مراجعه کرده‌اند، بعضی بانک‌ها گفته‌اند ارزش فروش سهام عدالت آنها فقط 450 هزار تومان است.