مقابله با حریق | خبر معتبر
برگزاری رزمایش مقابله با حریق احتمالی در عرصه های طبیعی تهران ۱۹ خرداد ۱۳۹۹
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبر داد:

برگزاری رزمایش مقابله با حریق احتمالی در عرصه های طبیعی تهران

تهران- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از برگزاری رزمایش مقابله آتش سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی استان تهران در آینده نزدیک خبر داد.