مقابله | خبر معتبر
رصد مستمر منابع طبیعی استان تهران/پایش مقابله با حریق ادامه دارد ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

رصد مستمر منابع طبیعی استان تهران/پایش مقابله با حریق ادامه دارد

تهران- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از رصد مستمر وضعیت منابع طبیعی استان تهران خبر داد و گفت: پایش مقابله با حریق ادامه دارد.