مقدسی شهردار پاکدشت | خبر معتبر
شهردار جدید پاکدشت انتخاب شد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
عضو شورای اسلامی شهر خبر داد

شهردار جدید پاکدشت انتخاب شد

حجت اله جگروند عضو شورای شهر پاکدشت اظهار کرد: محمدحسن مقدسی به عنوان شهردار جدید پاکدشت انتخاب شد. وی درادامه افزود: عصر امروز در محل شورای شهر پاکدشت پس از بررسی رزومه‌های ارائه شده محمدحسن مقدسی با اکثریت آرا به عنوان شهردار جدید پاکدشت انتخاب شد. لازم به ذکر است محمدحسن مقدسی مدیریت بازرسی شهرداری […]