ملت ایران و عراق | خبر معتبر
کنترل قیمت ها در بازار شب عید ضروری ست/ ملت ایران و عراق دو همسایه جدا نشدنی ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
رئیس قوه قضائیه:

کنترل قیمت ها در بازار شب عید ضروری ست/ ملت ایران و عراق دو همسایه جدا نشدنی

رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار مردم از مسئولان، کنترل قیمتها در بازار شب عید و مدیریت زنجیره تأمین و تولید تا مصرف کالاهاست.