ملخ های | خبر معتبر
ملخ‌های دشت ورامین بومی بوده و خطری ندارند ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

ملخ‌های دشت ورامین بومی بوده و خطری ندارند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک با اشاره به آغاز مبارزه ملخ‌ها گفت: هیچ‌گونه نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد چرا که ملخ‌های موجود بومی هستند و خصوصیات مهاجم بودن را ندارند.