ملخ | خبر معتبر
موج جدید حمله ملخ های صحرایی به ایران در مهرماه ۲۲ تیر ۱۳۹۹

موج جدید حمله ملخ های صحرایی به ایران در مهرماه

یک مقام مسئول با بیان اینکه مقابله با آفت ملخ صحرایی در سه استان ادامه دارد، از آغاز موج جدید حمله ملخ ها در مهرماه خبر داد و گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله نیاز داریم.